Themagerichte
Spiegelmiddagen

In de afgelopen jaren dat we Spiegeldagen aanbieden zijn er terugkerende thema’s die explicieter aandacht behoeven. Soms weten deelnemers vooraf al waar ze specifiek op willen inzoomen en middels IZR willen onderzoeken/ervaren/doorleven hoe patronen in je dagelijks leven heeft bepaald. Het is fijn om juist in een kleine groep met gelijkgestemden nog meer herkenning en erkenning te vinden. Dat heeft er toe geleid dat we voor een aantal thema’s aparte Spiegelmiddagen organiseren.

Thema’s

Fysieke klachten

26 september 2024

​In deze workshop krijg je de mogelijkheid om te onderzoeken welke patronen in relatie staan tot jouw klachten en waar mogelijkheden liggen voor het vergroten van je veerkracht en zelfherstellend vermogen (zowel mentaal als fysiek).

In deze workshop vertrekken we vanuit je verlangen om te onderzoeken waar mogelijkheden voor jouw fysieke en mentale ontwikkeling liggen.

Zwangerschap / geboorte

29 februari en 24 oktober 2024

Toenemend is er erkenning voor het feit dat trauma al ontstaat rondom/tijdens de zwangerschap en/of rondom de geboorte. Zoals Anna Verwaal noemt “in welke marinade heb je gelegen?” en hoe trof je het aan toen je ter wereld kwam? Waartoe heb je je (moeten) verhouden? Hierin ligt het ontstaan /de oorsprong van bepaalde patronen al besloten, die je vervolgens je hele leven blijft herhalen.

In de afgelopen jaren hebben we in vele IZR-processen gezien dat verstoringen in hechting al kan leiden tot bevreemding van jezelf en ontkennen van je eigen identiteit. Juist omdat je aanwezigheid nodig was voor de ander, en/of als je ouders onvoldoende emotioneel beschikbaar konden zijn. Maar soms ook de letterlijke afwezigheid van ouders wanneer je als kind in de couveuse hebt gelegen ver voor de tijd dat “kangoeroeen” werd toegepast in het ziekenhuis. Soms waren ouders niet in staat om voor je te zorgen en hebben ze je ter adoptie of pleegzorg afgestaan.

Deze middag is er specifiek om de gevolgen van bepaalde ervaringen in deze fase te ervaren en onder ogen te zien.

Vitale managers

4 april en 21 november 2024

Deze workshop is tweeledig:
1. Aanscherpen van je professionele en persoonlijke kwaliteiten als manager
2. Kennis maken met de methodiek van IZR ( Interactieve Zelf Resonantie)

In je rol als manager loop je wel eens tegen knelpunten aan die vanuit je professionele rol, iets persoonlijks raken. Hierin bestaat er een risico om vanuit ‘oude overlevingspatronen’ bovenmatig te reageren; bij voorbeeld te betrokken, te verantwoordelijk, te afstandelijk, te veroordelend, te ……………….. en vul maar aan.

Deze Spiegelmiddag biedt je de mogelijkheid om hierin samen te verdiepen wat de achtergrond hiervan is. IZR geeft als een spiegel weer wat er rondom een bepaald thema vanuit je innerlijke wereld meespeelt; zowel in het heden, als vanuit je persoonlijke verleden. Elk proces is een nieuw inkijkje voor wat er op dat moment aandacht vraagt en kan inzicht geven in verandering, beweging en/of versterking. Dit resulteert in het versterken van je professionele positie.

Moeder / Dochter

30 mei en 19 december 2024

“Zo moeder, zo dochter?”

In de generaties voor ons was er voor vrouwen vaak weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Vrouwen hebben in de generaties voor ons vaak (niet) onvoldoende ruimte gekregen voor persoonlijke ontwikkeling. De impact van deze geschiedenis, de beperkingen hiervan voor onze voor-moeders, werken vaak (onbewust) nog door in onze levens als dochter. We willen compenseren wat zij hebben gemist, of hebben onvoldoende kunnen leren hoe we voor onszelf op kunnen komen. Met regelmaat ontstaat er een claimende relatie of juist zeer afstandelijke relatie. Dit kan betekenen dat als de liefde tussen moeder en dochter niet kan stromen, dit zich ook kan vertalen op andere terreinen. Wil jij met dit specifieke thema aan de slag en onderzoeken hoe je hierin een meer gezonde vorm voor jezelf kan ontwikkelen, dan is deze middag passend voor jou.

Praktische informatie

Begeleiders

Deze themamiddagen worden begeleid door Mirjam Ponjee, Yvonne de Brouwer en Willian Pijnenborg. Meer info over hen vind je hier.

Tijden

De ruimte is open vanaf 13:00 uur. We starten iedere middag om 13:15 uur en we sluiten af rond 17:00 uur. Daarna is er voor de liefhebbers nog een kop koffie of thee.

Kosten

Particulier met vraag: €107
Vanuit werkgever met vraag: €150
Als resonant: €60,-

Meerdere keren deelnemen aan een spiegeldag en/of spiegelmiddag?

Voor €200,- neem je 1x deel met een vraag en 2x als resonant. Neem hiervoor contact op