Privacy statement Tempeliershoeve

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.tempeliershoeve.nl en haar sub-domeinen:

De Tempeliershoeve is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wbp/AVG. Onze contactgegevens zijn:

 De Tempeliershoeve respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, een mogelijkheid om in te schrijven voor trainingen en workshops, en een mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief.

Via deze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil De Tempeliershoeve u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Tempeliershoeve via onze Website. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

De Tempeliershoeve verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt middels inschrijving voor trainingen/workshops.
In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

Voor het gebruik van het contactformulier, , vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief vragen wij u uw naam en e-mailadres te verstrekken, opdat wij u periodiek onze nieuwsbrief en vergelijkbare informatie kunnen toesturen. U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Waarvoor worden de op De Tempeliershoeve verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze Website(s) verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier , zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen.

Waarvoor worden de op website verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via de domeinen verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wij zullen deze gegevens die u middels het invullen en opsturen van het inschrijfformulier aan ons verstrekt, gebruiken voor correspondentie en  facturering. Wanneer uw inschrijving is bevestigd zullen wij de gegevens gebruiken om de inschrijving te finaliseren, contact met u op te nemen en vragen te beantwoorden.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een training of workshop,  worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienst-relatie worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar in identificeerbare vorm bewaard.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens direct worden vernietigd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar in identificeerbare vorm bewaard.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De Tempeliershoeve hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

De Tempeliershoeve zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. De Tempeliershoeve zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

De Tempeliershoeve kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door organisatie via haar Website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@tempeliershoeve.nl . Ter controle van uw identiteit vraagt De Tempeliershoeve u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u De Tempeliershoeve verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in Mei 2018. Wanneer De Tempeliershoeve  wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.