Anders Opgegroeid

Als kind zijn ingewikkeld was

Als kind voelde je (onbewust) aan dat het bij jou thuis ‘anders’ was: vader en/of moeder konden niet de ouder zijn die jij nodig had, sterker nog, er werd vaak een beroep op jou gedaan.

Opgroeien binnen een gezin waar stabiliteit, gezien worden en onbezorgdheid niet of nauwelijks aanwezig zijn vormt je. Een spanningsveld waarin je als kind loyaal bent en de buitenwereld vaak geen idee heeft wat er zich thuis afspeelt.

Het gevolg kan zijn dat je onzeker bent en niet goed weet waar jouw behoeftes liggen. Ook nu je volwassen bent, ben je wellicht meer bezig met zorgen voor anderen dan voor jezelf.

Voor wie

Binnen de Tempeliershoeve willen we graag de ruimte bieden aan de verschillende facetten die ‘anders opgroeien’ met zich meebrengt. Het doel is om in een veilige omgeving met gelijkgestemden te delen en (h)erkenning te vinden.

Wat gaan we doen?

Iedere 3 weken staat de avond in het teken van een thema, afgestemd op de behoefte van de deelnemers.

Hoe?

De verschillende werkvormen bieden een afwisseling in voelen, beleven en met optimisme en een lach vooruit kijken.

Begeleidsters Willian & Judith:

Willian Pijnenborg

Toenemend durf/mag ik van mezelf hardop uitspreken: “mijn moeder was mijn eerste cliënte, het is begrijpelijk dat ik psycholoog ben geworden”. Mijn oudere broertje is kort na zijn geboorte overleden, in een tijd waarin mijn moeder geen afscheid mocht nemen (“dat was beter”) en haar omgeving vooral geen ruimte bood om te rouwen. “Word maar weer snel zwanger”, en toen kwam ik.  

In de afgelopen decennia heb ik vele cliënten begeleid in soortgelijke situaties, die van de nood een deugd zijn gaan maken. Met hun kwaliteiten om af te stemmen op de behoeften van anderen het onderwijs of de zorg in gaan. Juist het gemis aan afstemming op jouw behoeften als kind, zorgt ervoor dat je “anders bent opgegroeid”, en ook in je volwassen leven het lastig vindt om helder te zijn over je grenzen en jouw behoeften. Alle scholing als psycholoog heeft vooral mijzelf goed gedaan om een persoonlijke basis te ontwikkelen voor mijn professionele rol, en nog voelt het regelmatig kwetsbaar.

Judith:

“Ik ben zo’n client (van Willian), die al vroeg leerde hoe ik thuis moest begeleiden en als vanzelfsprekend ‘de zorg’ in ging. Het heeft lang geduurd voor ik echt in de gaten had hoe de situatie thuis was, wat mijn rol was en hoe mij dit gevormd heeft tot wie ik nu ben. Met goede hulp, veel vallen en gelukkig weer opstaan kan ik inmiddels ook zien wat het mij gebracht heeft. Daarnaast heb ik gemerkt dat, hoe eng dat ook is, het delen van mijn verhaal helpend is. “

Praktische informatie

We komen steeds met een vaste groep bij elkaar waardoor iedereen zich veilig kan voelen.

Er is ruimte voor maximaal 8 deelnemers

Tijden

8 avonden van 19.30 – 22.00 uur.

Om 19.15 staat de koffie/thee voor je klaar.

Kosten

  • Particulieren € 450,-

  • Vanuit werkgever € 630,

Data 2023:

  • 23 oktober
  • 13 november
  • 11 december
  • 8 & 29 januari
  • 19 februari
  • 11 maart
  • 8 april