SPIEGELMIDDAG
VOOR VITALE MANAGERS

Deze workshop is tweeledig:
1. Aanscherpen van je professionele en persoonlijke kwaliteiten als manager
2. Kennis maken met de methodiek van IZR ( Interactieve Zelf Resonantie)

In je rol als manager loop je wel eens tegen knelpunten aan die vanuit je professionele rol, iets persoonlijks raken. Hierin bestaat er een risico om vanuit ‘oude overlevingspatronen’ bovenmatig te reageren; bij voorbeeld te betrokken, te verantwoordelijk, te afstandelijk, te veroordelend, te ……………….. en vul maar aan.

Deze Spiegelmiddag biedt je de mogelijkheid om hierin samen te verdiepen wat de achtergrond hiervan is. IZR geeft als een spiegel weer wat er rondom een bepaald thema vanuit je innerlijke wereld meespeelt; zowel in het heden, als vanuit je persoonlijke verleden. Elk proces is een nieuw inkijkje voor wat er op dat moment aandacht vraagt en kan inzicht geven in verandering, beweging en/of versterking. Dit resulteert in het versterken van je professionele positie.

Er is ruimte voor 2 tot 4 IZR-processen, waarbij een manager kort zijn vraag toelicht. De overige deelnemers worden als resonanten ingezet om de vraag en betrokken factoren zichtbaar te maken. Ook de rol als resonantie-persoon geeft inzicht in eigen processen en ontwikkeling. Bovendien is er vaak herkenning van vergelijkbare worstelingen gekoppeld aan je functie als manager.

Ook kan er rondom specifieke thema’s (bv leiderschap, delegeren, integriteit, samenwerking) onderzocht worden. Hierdoor wordt je verheldert hoe persoonlijke ervaringen je professionele kwaliteiten kunnen versterken en/of verzwakken.

 Voor meer info over IZR zie ook www.spiegoloog.nl

Begeleidster

Het volgen van opleidingen in familie- en organisatie-opstellingen hebben mij geholpen dit inzicht te vertalen naar methodieken om bewustzijn te vergroten en positieve ontwikkeling te versterken. Zowel aan de individuele kant als aan de systeemkant. Bijvoorbeeld begeleiding van individuele werknemers, maar ook advisering aan managers en HRM.

Vanaf 2014 werk ik met de methode van Franz Ruppert. Een methode die een spiegelbeeld creëert van je innerlijke wereld. Als begeleider heb je een terughoudende rol, de spiegel zelf doet zijn werk! Elk proces is een nieuw inkijkje voor wat op dat moment aangekeken kan worden/geheeld kan worden/inzicht kan geven. Ik ben vanaf het begin als IZR-practitioner aangesloten bij het landelijke IZR-netwerk voor verdieping en supervisie.

Het blijft bijzonder om als professional toenemend te vertrouwen op ieders eigen wijsheid en hierin de ander aan te moedigen/uit te nodigen in contact te komen met haar/zijn eigen potentieel tot groei.

Kosten

€140,- per persoon

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers.

Data & tijden

  • 6 oktober 2022
  • 24 november 2022

De spiegelmiddag vindt plaats van
13.00 tot 17.00 uur.